MEI-MODIIN.CO.IL

תאגיד המים של העיר מודיעין. אתר ידידותי למשתמש המאפשר מילוי טפסים ותשלום מקוון.

מי מודיעין, תאגיד המים של העיר מודיעין מכבים רעות, הוקמה על פי חוק שיתוף הפעולה במים וביוב (2001). המטרות העיקריות של מי מודיעין הן מתן שירות מים לתושבים, מתן שירות סילוק שפכים בעיר למכוני שפכים ותחזוקת המים והביוב העירוניים.

החברה הייתה זקוקה לאתר ידידותי למשתמש שיאפשר לתושבי העיר לשלם את חשבון המים שלהם באינטרנט ולמלא טפסים שונים.