ELECTRA-RE.COM

קרן נדל"ן (REPE) עולמית מובילה. אתר המציג את האופי המרשים של המשרד במבט אחד.

אלקטרה נדל"ן, שנוסדה בשנת 1972 ונסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב מאז 2005 (ELCRE), היא מובילה עולמית בהשקעות נדל"ן, פיתוח, מימון וניהול.

אלקטרה נדל"ן מתמחה בהקמה, תפעול וניהול קרנות הון פרטיות להשקעה בנכסים מסחריים מניבים. תיק הנכסים של אלקטרה נדל"ן כולל אחזקות נכסים וחובות בסקטורים של דיור רב-משפחתי, חד-משפחתית להשכרה, אירוח ומשרדים בארה"ב ובבריטניה.

אלקטרה נדל"ן הייתה זקוקה לנוכחות מקוונת מקצועית, יעילה ומרשימה המציגה בבירור את היתרונות הייחודיים של החברה, לרבות המומחיות, הרקורד והרשת הגלובלית שלה, וכמו כן להצגת החברה - כמוצלחת, דינמית, ובעלת השפעה.