HARBORGROUPINT.COM

 

חברת השקעות נדל"ן מובילה בעולם. אתר המשקף את הצלחתה הרבה.

Harbor Group International היא חברת השקעות וניהול נדל"ן גלובלית מובילה עם נכסים מנוהלים של למעלה מ-11 מיליארד דולר.

הלקוח היה זקוק לאתר מרשים, אותנטי המשקף את הצלחתו ומציג את הפורטפוליו המלא והדינמי שלו.